lax.gif (21532 bytes)RedLogo.BMP (485046 bytes)InnFisk A/S

InnFisk A/S

Storruse 

Skisse

Flyteruse

Kultiveringsruse

Foto 

Kurs

English

 

Jon Løyland

4737 Hornnes

BD04914_.WMF (9186 bytes)

Mobil 90625194

InnFisk AS er eit selskap som utvikler og produserer utstyr til innlandsfiske med erfaring fra norske forhold.

09 029.jpg (702653 bytes)

Ferdig oppsatt storruse fra InnFisk A/S

Jon1.jpg (201331 bytes)

Jon Løyland

4737 Hornnes

j-loeyl@online.no

Mobil 90625194

 

Vi har og samarbeid med Bjørn T. BarlaupLABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE (LFI)   ZOOLOGISK INSTITUTT UNIVERSITETET I BERGEN

Foto:Jon Løyland

Webmaster: BD04914_.WMF (9186 bytes)

oppdatert: 10.10.07 

Jon3.jpg (251758 bytes)