lax.gif (21532 bytes)RedLogo.BMP (485046 bytes)InnFisk A/S

InnFisk A/S

Storruse 

Skisse

Flyteruse

Kultiveringsruse

Foto 

Kurs

English

 

Jon Løyland

4737 Hornnes

BD04914_.WMF (9186 bytes)

Mobil 90625194

 

Kultiveringsruse

wpe1.jpg (21657 bytes)wpe8.jpg (22139 bytes)

Kultiveringsruse er som navnet seier utvikla for kultiveringsfiske i overtallige bestander der målet er i tillegg til vanlig fiske å fiske opp fisk som er for liten til konsum. Rusa vart i starten utvikla for abbor men den fanger også anna fisk. Rusa vert tilpassa til den typen fisk den skal fange på. Det er maskevidda i fangstromme som bestemmer kva minstemål den fanga fisken skal ha. Rusa fanger fisken levande slik at truga arter og stor fisk kan setjast ut att.

Standard mål:

Fangstrom 15mm maskevidde .Vinger 30mm maskevidde brede 4meter. Ledegarn 30mm maskevidde,lengde 20 meter og høgde 2,5 meter. Alle mål kan tilpasses. Åpninga i fangstromme kan regulerast og det kan og setjast inn sperre for stor fisk etter ønske. Prisen på standard kultiveringsruse: Fra kr. 13000,- pluss Mva.

wpe4.jpg (28397 bytes)