lax.gif (21532 bytes)RedLogo.BMP (485046 bytes)InnFisk A/S

InnFisk A/S

Storruse 

Skisse

Flyteruse

Kultiveringsruse

Foto 

Kurs

English

 

Jon Løyland

4737 Hornnes

BD04914_.WMF (9186 bytes)

Mobil 90625194

wpe1.jpg (38296 bytes)

Djubde på rusa vert bestemt av vandjubda på den plassen rusa skal stå.

Plassen bør være den beste fiskeplassen i område.

Djubde på ledegarne må følgje konturen av botnen.